Politica de confidențialitate a datelor în cadrul Prodal ’94 SRL

Prodal 94 SRL, cu sediul social in judetul Ilfov, Comuna Cernica, str. Drumul Intre Tarlale, nr. 1, cod unic de inregistrare 6646141, numar de ordine in Registrul Comertului J23/881/2002, atribut fiscal RO, numit in continuare „Organizatorul”, reprezentata prin domnul Nastas Cristian, in calitate de Administrator, va prelucra datele personale ale utilizatorilor acestui Site in conformitate cu Politica sa de confidentialitate a datelor, conform legislatiei in vigoare.

Politica se intemeiaza pe dispozitiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau „GDPR“), care a intrat vigoare de la data de 25 mai 2018, precum si pe legislatia nationala aplicabila.

GDPR defineste datele cu caracter personal ca fiind:

„orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

Prodal 94 SRL se angajeaza sa implementeze cele mai inalte standarde de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in activitatea curenta. Protectia si transparenta totala in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cadrul activitatii noastre sunt obiectivele noastre de maxima importanta.

Utilizarea de catre dumneavoastra a serviciilor noastre este supusa Politicii de confidentialitate a datelor si Politicii referitoare la modulele cookie. Cand utilizati serviciile noastre, sunteti de acord cu termenii acestei Politici de protectie a datelor. Scopul acestei Politici este de a ne informa clientii cu privire la modul de colectare, stocare si utilizare a datelor cu caracter personal. In egala masura, utilizarea site-ului https://vacantapremiilor.ro/   (denumit in continuare „Site”) presupune acceptarea in totalitate a Politicii de protectie a datelor. Accesand si utilizand acest Site, acceptati termenii si conditiile de utilizare.

Daca nu sunteti de acord cu aceasta Politica de confidentialitate a datelor, va rugam sa incetati sa mai folositi serviciile noastre.

Orice informatii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pot fi solicitate la adresa office@prodal.ro sau printr-o cerere scrisa adresata societatii la sediul acesteia.

1. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

 • Informatii pe care ni le furnizati ca urmare a transmiterii unei solicitari: nume, prenume, adresa de email si/sau numar de telefon, adresa locuintei;
 • Informatii la care putem avea acces prin prisma unei relatii contractuale intre doua persoane juridice. In acest sens, in vederea bunei desfasurari a relatiilor contractuale, putem prelucra date cu caracter personal ale reprezentantilor si persoanelor de contact desemnate de partenerii nostri. Acestea pot consta in: nume, prenume, functie, numar de telefon si adresa de email.

In cazul Participanților la campaniile desfasurate de societate:

 • Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra si adresa de email si/sau numar de telefon;
 • Informatii pe care ni le furnizati prin completarea formularului privind inscrierea in campanie, respectiv: nume, prenume, vârsta, adresa de email, numar de telefon, link profil Facebook, adresa locuintei, localitatea si judetul.

Informatii pe care vi le putem solicita in vederea inscrierii valide la o campanie sau in vedere livrarii premiului catre dumneavoastra : imagini/inregistrari video care sa surprinda modul de preparare a unui cocktail precum si informatii referitoare la contul bancar pentru plata premiului.

2. Modalitati de colectare a datelor dumneavoastra cu caracter personal

Utilizarea acestui Site nu presupune in mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, in cazul in care decideti sa ne furnizati date cu caracter personal, dorim sa va explicam modul in care prelucram datele pe care ni le furnizati.

a) Solutionarea cererilor dumneavoastra

Colectam date cu caracter personal ce se refera la adresa de email in vederea mentinerii unei corespondente cu dumneavoastra. Astfel, in cazul in care formulati o cerere, vom prelucra datele dumneavoastra in vederea solutionarii acesteia. In acest context, daca situatia expusa de dumneavoastra spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastra de contact institutiilor financiare si guvernamentale, companiilor de transport, postei.

Datele furnizate de dumneavoastra in cursul navigarii acestui Site vor fi utilizate de Prodal 94 SRL doar in interes propriu si nu vor fi transmise catre terti. Partenerii care prelucreaza date cu caracter personal in numele Prodal 94 SRL, cu care acesta are o relatie de operator-persoana imputernicita, reglementata conform art. 28 din GDPR pot avea acces la aceste date.

b) Participarea dumneavoastra la campaniile desfasurate de noi:

 • La completarea unor formulare pentru participarea la campanie, vom colecta datele mentionate mai sus;
 • In masura in care sunteti declarat castigator al unui premiu aferent unei campanii desfasurate de Prodal 94, va vom solicita date referitoare la contul bancar pentru ca dumneavoastra sa puteti intra in posesia premiului;
 • Va putem solicita copia cartii de identitate in vederea indeplinirii obligatiilor noastre legale in materie fiscala precum si pentru efectuarea formalitatilor pentru ca dumneavoastra sa puteti beneficia de premiile corespunzatoare campaniilor, in cazurile in care devin incidente dispozitiile Codului fiscal referitoare la veniturile din premii;
 • De asemenea, va putem solicita sa completati sondaje pe care le utilizam in scop de cercetare de piata.

3. Scopurile in care va prelucram datele cu caracter personal

Putem colecta si prelucra date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

a) Furnizarea produselor noastre ca urmare a participarii la o Campanie, precum si pentru executarea obligatiilor ce reies din orice contracte incheiate intre dumneavoastra si noi;

b) In scopul respectarii obligatiilor stabilite de legislatia speciala care ne este aplicabila, in special prin Legea contabilitatii, si/sau a Codului Fiscal, va vom procesa datele cu caracter personal in limita a nume, prenume, cod numeric personal. Prelucrarea se bazeaza pe respectarea obligatiilor legale la care suntem supusi. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioada specificata de legislatia speciala, dar nu mai mult de 10 ani de la inceperea perioadei legale de prescriptie pentru fiecare caz in parte;

c) Imbunatatirea serviciilor oferite clientilor;

d) Furnizarea de informatii cu privire la actualizarea si modificarea termenilor si conditiilor, precum si cu privire la furnizarea serviciilor;

e) Transmiterea de oferte si promotii, in cazul in care v-ati manifestat in mod expres consimtamantul;

f) Realizarea unor studii si cercetari de piata;

g) Executarea si gestionarea relatiilor contractuale cu partenerii nostri.

4. Marketing direct

Transmiterea mesajelor electronice cu privire la confirmarea participarii la campaniile desfasurate de Prodal 94 SRL sau in cursul participarii dumneavoastra la o campanie nu constituie informari de marketing direct.

Ne promovam serviciile catre dumneavoastra si catre alte persoane. Utilizam informatii despre clienti pentru invitatii si comunicari care promoveaza serviciile și produsele furnizate de noi, in masura in care v-ati exprimat acordul in acest sens prin bifarea corespunzatoare a casutei referitoare la utilizarea datelor cu caracter personal in vederea contactarii pentru participarea la campanii viitoare.

In toate cazurile, veti avea posibilitatea de a va dezabona de la primirea informarilor de marketing prin accesarea link-ului de dezabonare pe care il veti regasi in cadrul fiecarei comunicari de acest tip. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca in cazul solicitarii de dezabonare, pentru operarea modificarilor in sistem, putem avea nevoie de un termen de pana la 48 de ore, interval in care este posibil sa mai primiti informari de marketing.

Nu transmitem datele dumneavoastra personale catre terti in scopuri de marketing direct ale acestora.

5. Partajarea si transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal

Va putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre imputernicite – in principal prestatori de servicii ai Prodal 94 SRL, insa vom pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si vom folosi masuri corespunzatoare de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal in momentul solicitarii respectivilor prestatori de servicii.

6. Stocarea si asigurarea securitatii datelor cu caracter personal

Asigurarea confidentialitatii datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteti atat prin participarea la Campanii, cat si prin intermediul Site-ului reprezinta o preocupare importanta pentru noi. Am implementat masuri tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea si accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi pastrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor nostri sau in format tiparit. Nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioada mai mare decat cea care este necesara in vederea atingerii scopului propus.

7. Drepturile dumneavoastra

Dorim sa va informam ca, in cadrul noilor reglementari privind protectia datelor cu caracter personal prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor UE 679/2016, in cazul in care prelucram date cu caracter personal ale dumneavoastra, dispuneti de urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces, prevazut de art. 15, in baza caruia puteti sa ne solicitati, gratuit, sa va confirmam daca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc. De asemenea, ne puteti solicita o copie a datelor pe care le prelucram despre dumneavoastra. Cererile trebuie sa includa informatii relevante pentru a va putea identifica in baza noastra de date. Vom solutiona cererea dumneavoastra, in maxim 30 de zile;
 • dreptul la rectificare, prevazut de art. 16, pe care il puteti exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteti solicita sa modificam informatiile pe care le avem deja despre dumneavoastra. Puteti formula o astfel de cerere atunci cand observati ca datele dumneavoastra sunt incomplete sau inexacte;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, prevazut de art. 18, pe care puteti sa-l exercitati atunci cand contestati exactitatea datelor, considerati ca prelucrarea este ilegala sau va opuneti stergerii datelor. Urmare a exercitarii acestui drept, vom putea in continuare sa stocam datele, efectuarea altor operatiuni de prelucrare fiind posibila doar cu consimtamantul dumneavoastra, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitate, prevazut de art. 20, pe care il puteti exercita doar pentru cazurile in care prelucrarea are ca temei consimtamantul dumneavoastra sau contractul si doar daca datele dumneavoastra sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca indepliniti conditiile, ne puteti transmite o cerere de portare a datelor catre operatorul pe care vi-l doriti;
 • dreptul de a va opune prelucrarii datelor in scop de marketing, prevazut de art. 21. Puteti sa va exercitati acest drept in orice moment, iar noi va garantam ca datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate in acest scop. Cu toate acestea, exista posibilitatea ca pentru inregistrarea si solutionarea cererii dumneavoastra sa fie necesar un interval de timp rezonabil (48 de ore) in care este posibil sa mai primiti informari de marketing de la noi;
 • dreptul la stergere, prevazut de art. 17, in baza caruia avem obligatia sa stergem datele cu caracter personal pe care le prelucram despre dumneavoastra. Acest drept nu este unul absolut, avand aplicabilitate doar in anumite situatii expres prevazute de lege. Atunci cand formulati o cerere de stergere, va rugam sa aveti in vedere ca stergerea acestora poate fi un proces complex.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o cerere scrisa, pe adresa de e-mail office@prodal.ro, cu subiectul ˝Solicitare informatii personale˝.

In cazul in care nu sunteti multumit de modul in care v-am solutionat cererea, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

8. Actualizarea politicii noastre de confidentialitate a datelor

Cea mai recenta actualizare a acestei Politici de confidentialitate a datelor a fost realizata in luna mai 2021. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe Site versiunea modificata a Politicii de protectie a datelor si/sau o vom pune la dispozitie in alt mod.

9. Contact

Pentru informatii suplimentare cu privire la continutul Politicii de confidentialitate a datelor, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail office@prodal.ro.